مدیریت رویداد

در هر یک از همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارهایی که برگزار می شود جمعی از اندیشمندان ، بزرگان و متخصصین و نخبگان حضور دارند . بنابراین هر سمینار یا کنفرانس

مربـوط به یـک مرکز عـلمی معتبـر و با جمـع مهمی از بهتـریـن متـخصصین از ادارات و شـرکت هاست . ایـن افراد بر اسـاس رویـکرد های حـرفه ای گرد هـم می آینـد

تا در بستری مناسب برخی مسائل و مـشکلات را بررسی و راه حل هایی را ارائه کنند و دیگران را نیز در جریان امور قرار دهند.

پخش ویدیو

مدیریت رویداد در رسانه نوین

بنابراین در همه این همایش ها حضور گروه فیلمبرداری نقش مهمی دارد تا بتواند از جلسات و کنفرانس ها به بهترین شکل ممکن تصویربرداری کند تا بعد ها بتوان از فیلم های گرفته شده در گنگره ، همایش و سمینار و… استفاده های بسیاری انجام داد . معمولا این فیلم ها در پایان همایش ها و کنفرانس ها به شرکت کنندگان اهدا میشوند که هم به تکثیر و پخش هر چه بهتر آن رویداد بپردازد و هم بستری بهتری برای بادگیری و کسب تجربه بوسیله بازبینی آن فیلمها در شرکت کنندگان در همایش شود . بهتر است بدانید که فیلمبرداری همایش و سمینار های علمی تخصصی کار دشوار و پیچیده ای است زیرا نگاهی تخصصی و ریزبین می طلبد تا بتوان از عمق اهداف جمع ، نتایج را دریافته و با تصویربرداری های هوشمندانه در آینده ازآن ها استفاده موثر داشت.

مشاهده نمونه کار
پخش ویدیو

همایش وزارت صمت ، صمت پیشرات پیشرفت ایران

پخش ویدیو

همایش ملی نخبگان شصتمین سال جایزه البرز

پخش ویدیو

نخستین آیین تجلیل از چهره های ماندگار صندوق فولاد

پخش ویدیو

افتتاحیه فروشگاه مرکزی دینو موتور

پخش ویدیو

همایش ملی نخبگان پنجاه و ششمین سال جایزه البرز

پخش ویدیو

نخستین همایش تجلیل از بازنشستگان جانباز صندوق فولاد