موشن گرافیک

ویدئوهایی که پیامی را در قالب محتوای متحرک بیان می‌کنند، موشن هستند. محتوایی که در قالب انواع موشن گرافیک عرضه می‌شود، جذاب و تأثیرگذار است.

مخـاطب پیـام چنین محتوایی را بهتـر و سریع‌ تـر درک می‌کنـد. موشـن را روی کامپیوتـر، مـوبایل و تبلـت، به‌صـورت آنـلاین و آفـلاین مـی‌توان تماشا کـرد.

پخش ویدیو

تولید موشن گرافیک در رسانه نوین

حتما شما هم موشن‌ها را در قالب ویدئوهای تبلیغاتی یا فیلم‌های کوتاه در شبکه‌های اجتماعی یا تلویزیون تماشا کرده‌اید. مخاطبین شبکه‌های اجتماعی به‌طور معمول ترجیح می‌دهند محتویات جذاب و متفاوت‌تری را دنبال کنند. موشن گرافیک به‌خاطر جذابیت در استفاده از رنگ‌ها، شخصیت‌های کارتونی و فضاهای متفاوت کاربرد زیادی یافته است. به همین خاطر ساخت موشن برای اینستاگرام به‌ویژه ساخت موشن گرافی ارزان طرف‌داران زیادی دارد.

مشاهده نمونه کار
پخش ویدیو

موشن گرافیک بانک دی

پخش ویدیو

موشن گرافیک مخترعین بنیاد فرهنگی البرز

پخش ویدیو

موشن گرافیک دکتر دیزاین

پخش ویدیو

موشن گرافیک احیای مرغ لاین

پخش ویدیو

موشن گرافیک فروشگاه اینترنتی پدال

پخش ویدیو

موشن گرافیک ّبهداشت بارداری هفته اول

پخش ویدیو

موشن گرافیک تهران 1404

پخش ویدیو

موشن گرافیک گل های اپارتمانی-شفلرا

پخش ویدیو

موشن گرافیک مجله توسعه